Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste klientom alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je prevádzkovateľom?

Firma Ing. Beatric Antal, sídliaca na Kúpeľnej 1406/32, Veľký Meder, IČO: 54917271 prevádzkuje webovú stránku www.gardenapartmany.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako prevádzkovateľ t.z. určujem ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu.

 

Potvrdenie veku

 

Ako kupujúci beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť Creative couple na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov, potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

 

Kontaktné údaje

 

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421905221761 alebo e-mailom na info@gardenapartmany.sk

 

Prehlásenie

 

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

 

Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

 

Spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

 

Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Vaše osobné údaje budú spracovávané počas doby trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, ďalej počas doby nutnej pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

 

Spracúvam osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z následujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

Poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo a zoznam služieb, ktoré ste si vybrali, potrebujeme z dôvodu kontaktovania Vás k prípadnej objednávke a doplnenie si potrebných informácií na dodanie, taktiež k evidovaniu v knihe ubytovaných.

 

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov, ktoré uchovávam po dobu 10 rokov.

 

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

 

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

 

Naše webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečnie a ochrana osobných údajov

 

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom má prístup len moji spolupracovníci.

 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než my a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú. Sú to: Booking.com, Kros, a.s., orgány Finančnej správy.

 

Poskytovanie osobných údajov mimo Europskú úniu

 

Osobné údaje spracúvam výhradne v Europskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úrovenň ochrany na základe rozhodnutia Europskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosíme, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@gardenapartmany.sk

 

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov.

 

Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

 

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na prenositeľnosť.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

 

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

 

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

 

Mlčanlivosť

 

Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Návrat hore